ÅRSKONTROLLER

ÅRSKONTROLLER OG KRONISKE SYGDOMME
Patienter i fast medicinsk behandling for en kronisk sygdom bedes komme til minimum én årlig kontrol.
 
SUKKERSYGE ( DIABETES 2):
Kontrol ved Lise Skotte Lippert hver  3. måned eller efter aftale. En gang årligt foretages årskontrol, hvor der tages blodprøver, EKG og urinundersøgelse, samt livstilssamtale. Ca. 1 uge efter skal du komme til svar på årskontrollen hos Lise, hvor du får prøvesvar og hvor der vil blive lavet en medicingennemgang med evt. justering.
Læs mere på diabetesforeningens hjemmeside


HJERTE-KARSYGDOM, FORHØJET BLODTRYK OG KOLESTEROL:
Kontrol ved Lise Skotte Lippert eller Vivi Bach, evt. hver 6. måned eller årligt.
En gang årligt foretages årskontrol, hvor der tages blodprøver, EKG og urinundersøgelse samt livstilssamtale.

Ca. 1 uge efter skal du komme til svar på årskontrollen hos lægen, hvor du får prøvesvar og medicingennemgang/-evt justering. Du bedes medbringe AL din medicin, ( også evt. naturpræparater) til lægekonsultationen.
Læs mere i patienthåndbogen på sundhed.dk

KOL:
En gang årligt foretages lungefunktionsundersøgelse, blodprøver, urinundersøgelse, EKG og livsstilssamtale ved Lise Skotte Lippert. Ca. 1 uge efter skal du komme til svar på årskontrollen hos lægen, hvor du får prøvesvar og medicingennemgang/- evt justering. Du bedes medbringe AL den medicin, du har hjemme ( også evt. naturpræparater) til årskontrollen.
LINKS:
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/lunger/sygdomme/kol/kol/

ASTMA
En gang årligt foretages lungefunktionsundesøgelse og evt. blodprøver, urinundersøgelse, blodtryk og EKG ved Lise Skotte Lippert. Ca. 1 uge efter skal du komme til svar på årskontrollen hos lægen, hvor du får prøvesvar og medicingennemgang/- evt justering. Du bedes medbringe AL den medicin, du har hjemme ( også evt. naturpræparater) til årskontrollen.
LINKS:
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/lunger/sygdomme/astma/astma-en-oversigt/
 
KNOGLESKØRHED (osteoporose):
Årlig kontrol hos Lise Skotte Lippert med blodtryk, vægt, urinundersøgelse, blodprøver og EKG. Ca. 1 uge efter skal du komme til svar på årskontrollen hos lægen, hvor du får prøvesvar og medicingennemgang/- evt justering. Du bedes medbringe AL den medicin, du har hjemme ( også evt. naturpræparater) til årskontrollen.
LINKS:
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/hormoner-og-stofskifte/sygdomme/knogleskoerhed-osteoporose/knogleskoerhed-oversigt/
 

STOFSKIFTELIDELSER:
Blodprøver ved Lise Skotte Lippert eller Vivi Bach hver 3., 6. måned eller efter aftale. Minimum en gang årligt.Årskontrol med blodprøver, urinundersøgelse,  blodtryk og EKG ( i fødslsdagsmåneden.).

Ca. 1 uge efter skal du komme til svar på årskontrollen hos lægen, hvor du får prøvesvar og medicingennemgang/- evt justering. Du bedes medbringe AL den medicin, du har hjemme ( også evt. naturpræparater) til årskontrollen.
LINKS:
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/hormoner-og-stofskifte/illustrationer/animationer/stofskiftet-for-hoejt-og-for-lavt/
 
PSYKISKE LIDELSER,  (DEPRESSION, ANGST, ADHD mm.)
Minimum én årlig kontrol med blodprøver (medicinfastende i 12 timer før aftalte tid ), urinundersøgelse og  EKG ved Lise Skotte Lippert. Ca. 1 uge efter skal du komme til svar på årskontrollen hos lægen, hvor du får prøvesvar og medicingennemgang/- evt justering.
LINK:
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/psyke/
 
Vi tilstræber at give ny tid med fra gang til gang, men patienter der kun ses 1 gang årligt, bedes selv bestille tid.