UDEBLIVELSE UDEN AFBUD

Da vi her i klinikken desværre oplever mange udeblivelser fra patienter, som ikke melder rettidigt afbud, har vi set os nødsaget til at lave følgende regler: 

Fremover vil 3 udeblivelser uden rettidigt afbud medføre, at vi vil opfordre dig til at skifte læge. 

At udeblive fra en tid uden afbud fratager en anden patient muligheden for at blive tilset. Dette medfører længere ventetid, når du som patient ønsker at booke tid.

Ved udeblivelse til bestilt tid med henblik på en privat attest  opkræves et  udeblivelsesgebyr svarende til attestens pris. Dette betales af patienten.