RECEPTFORNYELSE

Du kan her forny din faste medicin. Dog ikke vanedannende medicin. Hvis dine faste ordinationer ikke er tilgængelige, kontakt venligst sekretæren telefonisk i tidsrummet kl. 10.15 - 12.00.

TIDSBESTILLING

Er beregnet til IKKE-akutte henvendelser. Vedr. akutte tider bedes du kontakte sekretæren telefonisk.

Vaccination Covid-19 og influenza fra 01.10.22:
Mange har allerede booket tid efter 01.10.22 og vores lager er opbrugt for nuværende.

Vi har lukket for online booking, men kan igen tilbyde vaccination fra d. 17.10.22. 
Du er velkommen til at kontakte klinkken 
i tidsrummet kl. 09.00 til kl. 12.00 med henblik på tidsbestilling til vaccination.

E-KONSULTATION

Du kan her skrive spørgsmål til lægen, f.eks. blodprøvesvar. Dette modul er IKKE til medicin- og tidsbestilling samt akutte henvendelser.

Videokonsultation kun efter aftale
Min Læge App, guide-videokonsultation

PRAKTISK INFO

VACCINATION MOD COVID-19

Personer på 50 år og derover bliver tilbudt vaccination fra d. 1.10.2022.

Personer, der er under 50 år, og som er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19, vil også blive tilbudt vaccination mod covid-19.

Personale i sundheds- og plejesektoren samt udvalgte dele af socialområdet, som har tæt kontakt med patienter eller borgere, der er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19, vil også blive tilbudt booster-vaccination mod covid-19.

Derudover anbefaler vi, at nære pårørende i samme husstand som personer med svært nedsat immunforsvar tager imod tilbuddet om vaccination for at beskytte deres pårørende i særlig øget risiko.

Hvem er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19?
Alder er den altoverskyggende selvstændige risikofaktor for et alvorligt forløb med covid-19. Men udover stigende alder kan nogle personer under 50 år ved visse sygdomme og tilstande have en øget risiko for at blive alvorligt syge af covid-19.
Sundhedsstyrelsen har gennemgået evidensen og har på den baggrund udformet en liste over, hvilke sygdomme og tilstande, der er omfattet:

 • Kronisk lungesygdom eller påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
 • Hjerte- og karsygdom (undtaget velreguleret forhøjet blodtryk)
 • Diabetes 1 eller 2 (sukkersyge)
 • Medfødt eller erhvervet immundefekt, inkl. organ- eller stamcelletransplantation
 • Kronisk nyre- eller leversygdom
 • Andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at covid-19 udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Svær overvægt (BMI over 35)
 • I behandling for kræftsygdom
 • Svære mave-tarm-lidelser med påvirket almentilstand og betydelig nedsat ernæringstilstand
 • Alvorlige neurologiske sygdomme
 • Alvorlige reumatologiske sygdomme
 • Svær psykisk sygdom og /eller svært misbrug
 • Downs syndrom
 • Gravide (uanset trimester)

VACCINATION MOD INFLUENZA

Fra 1. oktober 2022 kan du gratis blive vaccineret mod influenza, hvis du er fyldt 65 år, gravid i 2. eller 3. trimester, lever med en kronisk sygdom eller på anden vis er i særlig risiko.

Sundhedsstyrelsen anbefaler desuden, at sundheds- og plejepersonale og børn i alderen 2-6 år bliver vaccineret mod influenza.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du bliver vaccineret mod influenza, hvis du har en af de følgende kroniske sygdomme:

 • Kronisk lungesygdom
 • Hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret, velreguleret forhøjet blodtryk)
 • Diabetes 1 eller 2 (sukkersyge)
 • Medfødt eller erhvervet immundefekt
 • Påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
 • Kronisk lever- og nyresvigt
 • Andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Svær overvægtig (BMI over 35)

Kroniske sygdomme kan svække immunforsvaret, hvilket bl.a. betyder, at man kan være i øget risiko for at blive smittet med influenza, fordi immunforsvaret ikke virker helt, som det skal. Kroppens evne til at bekæmpe infektionen påvirkes også, og det betyder, at man er i øget risiko for komplikationer under et influenzaforløb, fx lungebetændelse eller et længerevarende og svært sygdomsforløb.
Influenza kan også påvirke kroppen, så det er sværere at kontrollere den kroniske sygdom. Det er fx tilfældet for diabetes, hvor høj feber gør det svært at regulere blodsukkeret ordentligt.

VACCINATION MOD LUNGEBETÆNDELSE (PNUMOKOKVACCINATION)

Tilbuddet gælder til og med d.15. januar 2023.

Alle personer, der er fyldt 65 år inden den 15. januar 2023, børn og voksne med visse kroniske sygdomme og andre borgere, som efter lægens vurdering er i forhøjet risiko for alvorlig sygdom med pneumokokker, kan blive gratis vaccineret.

Følgende borgere er omfattet af tilbuddet om gratis vaccination:

 • Alle personer, der er fyldt 65 år senest den 15. januar 2023
 • Beboere på plejehjem, nogle plejeboligbebyggelser og nogle botilbud
   
 • Personer, som har en kronisk lidelse, herunder:
 • manglende eller dysfunktion af milten
 • påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
 • medfødt eller erhvervet immundefekt
 • liquorlækage
 • tidligere invasiv pneumokoksygdom
 • Cochlear implantation
 • udført stamcelletransplantation
 • udført organtransplantation
 • diabetes mellitus
 • kronisk hjertesygdom
 • kronisk lungesygdom
 • kronisk nyresygdom
 • kronisk leversygdom
   
 • Personer under 18 år med:
 • cyanotiske hjertesygdomme
 • hjerteinsufficiens
 • palliativ operation for hjertesygdom
 • hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation
 • kronisk lungelidelse (f.eks. cystisk fibrose)
 • hypodynamisk respirationsinsufficiens
 • nefrotisk syndrom
 • immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID.
   
 • Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor vedkommende ifølge lægens vurdering er i særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom
 • Svejsere 

Er du i tvivl om, hvorvidt du eller en af dine nærmeste hører til en af grupperne herunder, skal du kontakte din læge. Din læge kan hjælpe med at vurdere, om du kan få vaccinationen gratis.

DER TAGES IKKE BLODPRØVER EFTER KL. 14.00

Vi tager ikke blodprøver efter kl. 14.00.
Dette bedes du venligst være opmærksom på inden du bestiller en tid, da prøverne ellers vil gå tabt.

Om fredagen tages der ikke blodprøver efter kl. 10.30.

SMS-AFBUD

Det er muligt, at sende afbud via sms til klinikken.
Der kan ikke svares på opkald eller sms'er på dette nummer!.

Sms-afbud sendes til telefonnummer: 2596 3961 indeholdende navn, fødselsdag og år samt tidspunkt for konsultationen.

Ved afbud til privat konsultation eller attest, herunder attest til kørekort:
Ved afbud senere end kl 12 den forudgående dag, opkræves et gebyr svarende til attestens/konsultationens pris.

HUSK SUNDHEDSKORTET ELLER SUNDHEDSKORT APP

Når du går til lægen skal du altid medbringe dit sundhedskort eller sundhedskort app. Det er dit bevis på, at du har ret til gratis lægehjælp i Danmark.

Vi oplever, at patienter i stigende grad ikke har medbragt deres sundhedskort eller sundhedskort app. Når kortet/appen ikke registreres, har vi ikke mulighed for at se din ankomst, du vil ikke blive kaldt op,  men stå til at være udeblevet,

Hvis vi manuelt registrerer din ankomst, får vi problemer med sygesikringen som af den grund vil tro, at vi har faktureret ydelser som ikke har fundet sted.

Derfor: HUSK ALTID DIT SUNDHEDSKORT  ELLER SUNDHEDSKORT APP.
Har du mistet det eller er det gået i stykker, bedes du bestille et nyt på borgerservice.

 

 

E-KONSULTATION. Her kan du booke en tid eller forny din recept...